ZŠ Palachova, Ústí nad Labem | Sonja Perglerová

Projektem dětí z Ústí, prostřednictvím nějž se seznamovaly s jazykem sousední země, byla tvorba dvojjazyčných obrázkových knížek na téma Moje oblíbené zvíře. Při něm s medinautkou Sonjou vyráběly zvířátka z papíru a z modelíny, malovaly, psaly texty v češtině a němčině a fotografovaly. Na závěr se podívaly za živými zvířaty na druhou stranu hranice – do obory Wildpark Osterzgebirge.

Die Kinder aus Ústí nad Labem hatten das Projektziel ihr eigenes deutsch-tschechisches Bilderbuch unter dem Motto "Meine Lieblingstiere" zu gestalten. Dabei lernen sie die Nachbarsprache Deutsch kennen. gemeinsam mit ihrer Medinauti Sonja bastelten  sie die Tiere aus Papier und Knetmasse, malten und fotografierten sie und schrieben Texte auf Deutsch und Tschechisch dazu. Zum Abschluss besuchten sie das Wildgehege Wildpark Osterzgebirge im Nachbarland, um die Tiere auch live bewundern zu können.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět