Základní škola Koloveč | Sandra Scheurer

Díky kontaktíkovi a medinautce Sandře se povedlo přivést k životu partnerství mezi školami v Kolovči a v Schönthalu. Děti a pedagogové z obou škol se za doprovodu medinautky vzájemně dvakrát navštívili. Děti návštěvu dokumentovaly fotoaparátem a následně vznikla kniha fotek. Kromě toho si užily zábavu s jazykem sousední země prostřednictvím her, převleků nebo písní na Youtube.

 „Jsme moc rádi, že jsme se mohli projektu zúčastnit, že mají děti nové kamarády, dozvěděly se mnoho nového.“ Romana Šeterlová, ředitelka školy

Dank der Kontaktlotsin und der Medinauti Sandra konnte eine Partnerschaft zwischen den Schulen in Koloveč  und Schönthal entstehen. Die Kinder und Fachkräfte der beiden Schulen besuchten sich in Begleitung ihrer Medinauti zweimal gegenseitig. Die Kinder dokumentierten die Besuche mit dem Fotoapparat, woraus ein schönes Fotobuch entstand. Außerdem genossen sie lustige Sprachspiele, Lieder und Spiele mit Verkleiden.

"Wir sind sehr froh, dass wir an diesem Projekt teilnehmen konnten, dass die Kinder neue Freunde finden konnten und viel Neues erfahren haben." sagte Romana Šeterlová, Schulleiterin.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět