ZŠ a MŠ Adélka, Meclov | Sandra Scheurer

Jako červená nit se návštěvami medinautky Sandry v Meclově táhlo téma zvířátka. Děti navštívily oboru Tierpark Lohberg v sousední zemi, vyráběly masky zvířat, uspořádaly karneval, poslouchaly pohádky a hrály hry, přičemž jednu si samy vytvořily a vznikl tak zvířátkový twistr.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema „Tiere“ durch die Besuche der Medinautin Sandra in Meclov. Die Kinder besuchten den Tierpark Lohberg im Nachbarland, fertigten Tiermasken, organisierten einen Karneval, lauschten Märchen und spielten Spiele, wobei sie sich ein Spiel selbst ausgedacht haben, wodurch ein Tier-Twister entstand.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět