Waldkindergarten Waldlichter Lindberg | Martina Buchna

Das sich das Konzept des Waldkindergartens mit Sprach- und Medienbildung kombinieren lässt, bewiesen die Kinder aus Lindberg mit ihrer Medinauti Martina. Das Kennenlernen der Nachbarsprache fand hauptsächlich draußen statt, die Kinder erkundeten den Wald mit allen Sinnen und in beiden Sprachen - sie bastelten aus Naturmaterialien, errieten Geräusche, fotografierten ihre Lieblingsorte, kochten und aßen "sulanky" (tschechische Schupfnudeln) und lasen Geschichten über den kleinen Maulwurf.

Že lze spojit koncept lesní školky s médii a jazykovým vzděláváním, dokázaly medinautka Martina a děti z Lindbergu. Seznamování s jazykem sousední země probíhalo hlavně venku, děti poznávaly les všemi smysly a v obou sousedních jazycích – vyráběly z přírodních materiálů, rozpoznávaly zvuky, fotily oblíbená místa, vařily a ochutnávaly šulánky nebo četly příběhy o Krtečkovi.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět