Projektergebnisse - Výsledné projekty

Na této stránce zveřejňujeme postupně fotografie, videa a zvukové nahrávky, které vznikly během návštěv medinautů v jednotlivých zařízeních. Na všech těchto výstupech se děti aktivně podílely.

Všechna videa najdete také na YouTube kanálu projektu.

Auf dieser Seite werden nach und nach Fotos, Videos und Tonaufnahmen veröffentlicht, die während der Besuche der Medinauti gemeinsam mit den Kindern in den beteiligten Einrichtungen entstanden sind.

Alle Videos sind auch auf dem YouTube-Channel des Projekts zu finden.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět