Förderung - Podpora

Von klein auf

Ziel der Förderprogramme ist es, Kindergärten in der deutsch-tschechischen Grenzregion zur Zusammenarbeit zu motivieren und sie bei regelmäßigen Begegnungen deutscher und tschechischer Kinder unter 6 Jahren, beim Erfahrungsaustausch zwischen den Fachkräften und bei der Vermittlung der Nachbarssprache zu unterstützen. 
 

Fördergegenstände
Aus den Förderprogrammen können finanziell unterstützt werden:

  •  gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder
  • fachlicher Austausch für deutsche und tschechische pädagogische Fachkräfte
  •  Angebote zur Vermittlung von Kultur und Sprache des Nachbarlandes

Dabei werden bis zu 100 % der Projektkosten gefördert. Die Antragstellung und die Förderung erfolgen unbürokratisch, die Fördermittel werden im Voraus ausbezahlt.

 

Förderprogramm "Von klein auf" für sächsische Antragsteller aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Auch 2019 können wir grenzübergreifende Projekte sächsischer Einrichtungen unterstützen. Das Förderprogramm "Von klein auf" für sächsische Antragsteller wir vom Sächsischen Staastsministerium für Kultus und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziert.

Die Förderung aus Mitteln des Zukunftsfonds ist ab 01.02.2019 möglich. Wir freuen uns auf viele sächsisch-tschechische Projekte!
Zur Beachtung: Aus Mitteln des Zukunftsfonds können Einrichtungen insgesamt nicht mehr als viermal gefördert werden.


Förderbedingungen "Von klein auf" 2019, aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Antragsformular "Von klein auf" 2019, aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Aktuelle Informationen gibt es hier auf der Tandem-Webseite.

 

Förderprogramm "Von klein auf" für sächsische Antragsteller aus Mitteln des Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK)

Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ fördert Tandem gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder, fachlichen Austausch von Erzieher/-innen und Angebote zu Kultur- und Sprache des Nachbarlandes.

Die Förderung aus Mitteln des Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK) ist ab jetzt wieder möglich. Wir freuen uns auf viele sächsisch-tschechische Projekte!

Schicken Sie uns Ihre Anträge, die können laufend gestellt werden.  

Förderbedingungen SMK "Von klein auf" 2019

Antragsformular SMK "Von klein auf", SMK 2019

 

 

Für bayerische Antragsteller:

 

Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ fördert Tandem gemeinsame Unternehmungen deutscher und tschechischer Kinder, fachlichen Austausch von Erzieher/-innen und Angebote zu Kultur- und Sprache des Nachbarlandes. Die Anträge können laufend gestellt werden.

Förderbedingungen Bayern "Von klein auf" 2019

Förderantrag Bayern "Von klein auf" 2019

 

 

Fachkräfteaustausch

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales fördert Tandem einen intensiven Fachkräfteaustausch zwischen bayerischen und tschechischen Kindergärten, Kindertagesstätten und Horten. 

Teilnehmen können Erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen aus Bayern und Tschechien. Der Fachkräfteaustausch beruht auf Gegenseitigkeit, d.h. jeweils eine Fachkraft pro Einrichtung wechselt in die Partnereinrichtung.

Dauer des Austausches sind nach den Möglichkeiten und Kapazitäten der teilnehmenden Einrichtungen und kann ein- bis dreitägige Besuche, mehrtägige Hospitationen sowie längerfristige Austauschmaßnahmen umfassen.

Gefördert werden können Fahrtkosten, Kosten für Übernachtung und Verpflegung sowie die Honorarkosten, Fahrtkosten und Verpflegungskosten des/der Sprachmittler/-in.

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

 

 

Weitere Finazierungsmöglichkeiten

Informationen zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten deutsch-tschechischer Projekte im Vorschulbereich finden Sie hier.

Odmalička

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže vyhlašuje i pro rok 2019 Společný program česko-německých setkávání dětí „Odmalička“ určený pro české žadatele, tedy pro: mateřské školy, zřizovatele mateřských škol, zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let. Cílem programu je podpořit jejich pravidelná setkání

Do programu se mohou zapojit zařízení z celého Česka, upřednostněny však budou žadatelé z příhraničních oblastí.

Projekty česko-německé spolupráce předškolních zařízení mohou mít různou formu, ale musí mít jasně stanovený obsah a cíl. Přednostně se bude Tandem podílet na projektech, které vedou k:

  • setkávání českých a německých dětí do 6 let
  • podpoře nových a nově vznikajících přeshraničních partnerství předškolních zařízení
  • setkávání českých a německých pedagogů MŠ

Každý projekt může být podpořen částkou maximálně 12 000 Kč. Zařízení, která potřebují podporu vyšší, mohou své projekty předkládat přímo Česko-německému fondu budoucnosti. Kontaktní osobou je Ingrid Koděrová, tel. 266 312 858.

Pro rok 2019 jsou vyhlášeny dva termíny podávání přihlášek, a to 17. ledna a 5. července 2019.

Další informace, podmínky a přihlášku k projektu najdete zde.

 

    

 

Výměna pedagogů

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem podporuje z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí výměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol a školních družin.

V rámci tohoto projektu budou podpořeny oboustranné výměny pedagogů z českých a z bavorských zařízení. Výměn v rámci projektu se mohou zúčastnit pedagogové mateřských škol a školních družin z celé České republiky a Svobodného státu Bavorsko.

Doba výměny je variabilní a závisí na možnostech zařízení, je možná 1 až 3-denní návštěva, několikadenní hospitace i dlouhodobější pobyt.

Finanční podpora se vztahuje na náklady za jízdné, stravování, ubytování a náklady za jazykového prostředníka.

Další informace najdete zde

 

 

 

Další možnosti finacování projektů

Informace o dalších možnostech financování česko-německých projektů v předškolní oblasti najdete zde.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět