Mateřská škola „V Zahradě“, Liberec | Jarmila Althammer

Medinautka Jarka přijela za dětmi z Bavorska a přivezla s sebou bavorské kroje, písničky nebo brambory. Ty si děti zasadily, a když jim vyrostly, společně s rodiči z nich připravily český a bavorský bramborový salát. Děti kromě jazykových her hodně vyráběly – vznikly tak indiánské čelenky, papírové masky, společný česko-německý slovníček a barevná kniha. Společně se podívaly do indiánské vesničky, do knihkupectví v Liberci a do zoo v Žitavě (Zittau).

Die Medinautin Jarka kam zu den Kindern aus Bayern und brachte bayrische Trachten, Lieder, sowie Kartoffeln mit. Aus diesen selbst gepflanzten Kartoffeln haben die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern jeweils einen tschechischen und einen bayrischer Kartoffelsalat zubereitet. Die Kinder haben außer der Sprachspiele auch viel gebastelt – so entstanden indianische Stirnbänder, Papiermasken, ein deutsch-tschechisches Wörterbuch und ein Malbuch. Zusammen haben sie sich ein indianisches Dorf und eine Buchhandlung in Liberec angeschaut und sind in den Zoo in Zittau gefahren.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět