Mateřská škola Přimda | Michaela Rejnová

Děti v Přimdě s medinautkou Míšou zpívaly, tancovaly, hrály na hudební nástroje, malovaly, fotografovaly, četly pomocí kouzelné tužky nebo poslouchaly dvojjazyčné pohádky. Tu o brémských muzikantech si dokonce zahrály jako divadlo. Z vymalovaných pracovních listů pak vytvořily svoje první německé knížky. Díky fotkám, interaktivní tabuli a Míšinému vyprávění se navíc „podívaly“ do sousední země.

Die Kinder aus Přimda sangen, tanzten, spielten auf Musikinstrumenten, malten, fotografierten, lasen mit Hilfe eines Zauberstiftes und lauschten zweisprachigen Märchen gemeinsam mit ihrer Medinauti Michaela. Die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten spielten sie sogar als Theaterstück. Aus den ausgemalten Arbeitsblättern gestalteten sie ihr erstes deutsches Büchlein. Durch Fotos, interaktive Tafel und spannende Erzählungen der Medinauti blickten die Kinder ins Nachbarland.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět