MŠ Janovice nad Úhlavou | Sandra Scheurer

Básničky, písničky, malování, vyrábění, dvojjazyčné čtení a jazykové hry si připravila medinautka Sandra pro děti z Janovic. Kromě toho spolu oslavily Velikonoce, navštívily Zoo Lohberg v sousední zemi a z fotek zachycujících společné aktivity vyrobily knihu.

Gedichte, Lieder, Bilder, Handgemachtes, zweisprachiges Geschichten zum Vorlesen und Sprachspiele bereitete die Medinautin Sandra für die Kinder aus Janovice vor. Außerdem haben sie Ostern zusammen gefeiert, den Zoo Lohberg in dem Nachbarland besucht und aus den Fotos von den gemeinsamen Aktivitäten ein Buch gefertigt.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět