Mateřská škola Děčín | Sonja Perglerová

Děti z Děčína se s medinautkou Sonjou vydaly na výlet přes hranici do obory Wildpark Osterzgebirge. S jazykem a kulturou sousední země se také seznamovaly pomocí knížek, her, písniček, fotografování i výtvarných činností. Z obrázků a fotek vytvořily česko-německé slovníčky a pro kamarády z partnerské školky v Krippenu (Bad Schandau) adventní kalendář.

Die Kinder aus Děčín machten mit ihrer Medinauti Sonja einen Ausflug ins Nachbarland zum Wildpark Osterzgebirge. Mit der Sprache und Kultur des Nachbarlandes setzten sie sich Mittels Büchern, Spielen, Liedern, Fotos und kreativen Tätigkeiten auseinander. Aus Bildern und Fotos bastelteten sie ein deutsch-tschechisches Wörterbuch und für ihre Freunde in der Partnereinrichtung in Bad Schandau einen Adventskalender.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět