Mateřská škola Brnířov | Marie Sokolová

Medinautka Marie a panenka Líza přijely na osm návštěv do Brnířova, kde dětem hravou formou přibližovaly jazyk sousední země. Pomocí poslechu, pantomimy, rukodělné tvorby, focení či pohybových her se v němčině společně naučily některé písničky, pozdravit či pojmenovat části těla.

Die Medinauti Marie besuchte gemeinsam mit der Handpuppe Líza achtmal den Kindergarten in Brnířov. Dort brachten sie den Kindern spielerisch die Sprache des Nachbarlandes näher. Durch Hören, Pantomime, Basteln, Fotografieren und Bewegungsspiele lernten sie Lieder, Begrüßen oder auch Körperteile auf Deutsch.

 

 

                                          

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět