Literatur - Literatura

für die deutsch-tschechische, interkulturelle und grenzüberschreitende Arbeit mit Kindern zwischen 3 und 8 Jahren

Die Literaturlisten, die wir hier zum Download zur Verfügung stellen, wurden 2012–2014 im Rahmen des Projekts Schritt für Schritt ins Nachbarland erstellt und 2016–2019 im Rahmen des Projekts Nachbarwelten – Sousední světy aktualisiert und erweitert.                                                                                         

Tandem-Publikationen

Neu! Publikation Ich zeig´ dir meine Welt

Neu! Literaturtipps "Kinder und Medien"

Neu! Ausflugstipps

Neu! Zweisprachige Literatur für Kinder 

Lehrbücher für Tschechisch

Spiele

Hören und Singen

Lernen und Lehren

 

Weitere Literaturtipps finden sie auf der Webseite Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

 

 

 

k česko-německým, interkulturním a přeshraničním aktivitám s dětmi od 3 do 8 let

Seznamy literatury, které zde předkládáme ke stažení ve formátu PDF, byly sestaveny v letech 2012–2014 pracovníky projektu Krůček po krůčku do sousední země a v letech 2016–2019 v rámci projektu Sousední světy – Nachbarwelten aktualizovány a rozšířeny.

Publikace Tandemu pro předškolní oblast

Nově! Publikace Ukážu ti svůj svět

Nově! Tvoříme s (moderními) médii 

Nově! Tipy na výlety 

Nově! Diverzita a interkulturní vzdělávání

Nově! Dvojjazyčné čtení     

Nově! Čeština jako cizí/druhý jazyk                                                                      

Učebnice a materiály k výuce němčiny

Odborné publikace v češtině

Odborné publikace v němčině

Odborné časopisy

Slovníčky

Filmy

Hry

Poslech a zpěv 

Interaktivní učení

 

Další vhodnou literaturu naleznete na webových stránkách Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa).

 

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět