Montessori-Kita „Villa Kunterbunt“, Chamerau | Jarmila Althammer

Z každého z osmi modulů strávených s medinautkou Jarkou si děti z Chamerau něco odnesly. Kromě zážitků a nových znalostí v jazyce sousední země např. českou vlajku, zasetou pažitku v květináči, namalované vajíčko, pracovní listy, obrázky nebo ovocný salát. Nechybělo ani focení a práce s tabletem. Na závěr proběhl piknik v zahradě a slavnostní zakončení projektu, kde děti personálu a ostatním dětem předvedly, co vše se naučily.

Aus jedem der acht durchgeführten Module mit der Medinautin Jarka nahmen die Kinder aus Chamerau etwas mit. Außer der Erfahrungen und neuen Kenntnisse in der Sprache des Nachbarlandes, z.B. auch die tschechische Flagge, das Pflanzen von Schnittlauch im Blumentopf, gefärbte Eier, Arbeitsblätter, Bilder oder einen Obstsalat. Es fehlten weder das Fotografieren noch die Arbeit mit dem Tablett. Zum Schluss gab es ein Picknick im Garten und die Feier zum Projektende, bei der die Kinder den Mitarbeiterinnen und anderen Kindern vorstellten, was sie alles gelernt haben.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět