Kita „Sonnenland“ Voigtsdorf | Kristina Pokorná

Im Kindergarten in Voigtsdorf wurde zum Kennenlernen der Nachbarsprache gesungen, getanzt, gelesen, erzählt, gespielt und gebastelt. So entstand die Theatervorstellung "Über die Rübe", ein Grußvideo für die Freunde aus Meziboří, Ostergebäck und Eier sowie ein Papierkino. Die Kinder besuchten mit ihrer Medinauti Kristina auch die Partnereinrichtung in Meziboří , in der sie Theater spielten und gemeinsam Osterruten bastelten. 

Ve školce ve Voigtsdorfu se v rámci seznamování s jazykem sousední země zpívalo, tancovalo, četlo, vyprávělo, hrálo i vyrábělo. Vzniklo tak divadelní představení O řepě, video pozdrav pro kamarády z Meziboří, velikonoční perníčky a vajíčka nebo papírové kino. Děti se s medinautkou Kristinou taky podívaly do partnerské školky v Meziboří, kde hrály divadlo a společně vyráběly velikonoční pomlázku.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět