Kita „Mandauspatzen“, Hainewalde | Sonja Perglerová

Při návštěvách medinautky Sonji v Hainewalde se hodně zpívalo, hrálo, vyrábělo a malovalo. Děti si vytvořily kostýmy a nacvičily divadelní představení o včelkách a kytičkách. Kamarádům z partnerské školky v Polevsku vyrobily jako dárek adventní kalendář. A pro sebe česko-německé obrázkové slovníčky.

Während der Besuche der Medinautin Sonja in Hainewalde wurde viel gesungen, gespielt, gebastelt und gemalt. Die Kinder bastelten sich Kostüme und planten zusammen ein Theaterstück über Bienen und Blümchen. Den Freunden von der Partnerschule in Polevsko haben sie einen Adventskalender als Geschenk gebastelt. Und für sich selbst ein deutsch-tschechisches Bildwörterbuch.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět