Kath. Kindergarten St. Dionysius Neunkirchen | Marie Sokolová

Die Medinauti Marie brachte den Kindern aus dem Kindergarten in Neunkrichen die Nachbarsprache mittels Spielen, Liedern, Tänzen und Arbeitsblättern näher. Auf gemeinsamen Spaziergängen erkundeten sie die Umgebung - Gebäude im Dorf, Tiere, Gärten, Farben, Obst und Gemüse. Eine anderen Blickwinkel auf die Welt brachte ihnen  auch die Arbeit mit dem Fotoapparat.

Medinautka Maruška seznamovala děti ze školky v Neunkirchenu s jazykem sousední země pomocí her, zpívání, tanečků nebo pracovních listů. Na procházkách společně poznávaly okolí – budovy ve vesnici, zvířátka, zahradu, barvy, ovoce a zeleninu. Jiný pohled na svět jim zprostředkovala práce s kamerou a fotoaparátem.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět