Česká škola v Řezně | Lucie Klárová

Für die Kinder aus der Tschechischen Schule in Regensburg ist es nichts außergewöhnliches im Alltag Deutsch und Tschechisch zu benutzen. Sie wollten aber auch ihren deutschsprachigen Freunden Kultur und Sprache des Nachbarlandes vorstellen. Deswegen machten sie gemeinsam eine Ausflug zum Zoo in Pilsen. Dort versuchten sich die Kinder, die Tschechisch beherrschen als Dolmetscher für die anderen. Aus den Fotos, Eintrittskarten und Flyern vom Ausflug bastelteten sie ein Album zur Erinnerung mit deutsch-tschechischem Wörterbuch. Bei weiteren Besuchen der Medinauti Lucie beschäftigten sie sich mit der Legende über Bruncvík, diese erlebten sie mittels Sprach- und Bewegungsspielen, Theater und gestalterischen Techniken.

Pro děti z České školy v Řezně není nic neobvyklého setkávat se každodenně s oběma jazyky – češtinou i němčinou. Kulturu a jazyk sousední země se proto rozhodly představit i svým německy mluvícím kamarádům. Společně se podívali do zoo v Plzni, kde si děti zdatnější v češtině vyzkoušely úlohu tlumočníků. Z výletu si přivezli fotografie, vstupenky a letáčky, z nichž vytvořili vzpomínkové album s česko-německým slovníčkem. Další část návštěv medinautka Lucka věnovala pověsti o Bruncvíkovi, tu si děti zažily za pomoci jazykových a pohybových her či výtvarných a divadelních technik.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět