Dritter regionaler Infotag für Fachkräfte - Třetí regionální informační den (nejen) pro pedagogy

26. 1. 2018

Hledáte inspiraci, jak s dětmi smysluplně využívat moderní i klasická média a přitom je hravým způsobem seznamovat s německým jazykem a kulturou sousední země? Přihlaste se na Regionální informační den, pořádaný dne 26. 1. 2018 v Ústí nad Labem. Program akce zde.

 

Místo konání Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
Cílová skupina učitelé mateřských a základních škol, školních družin a další, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let a chtějí ve svých zařízeních uskutečnit česko-německé jazykové a mediální projekty.
Cíle V rámci semináře vám poskytneme metodickou podporu při tvorbě projektů, které můžete realizovat ve vlastním zařízení. Představíme projekt Sousední světy – Nachbarwelten, činnost medinautů v zařízeních podél celé česko-německé hranice, příklady realizovaných i právě probíhajících česko-německých jazykových a mediálních projektů s dětmi od 3 do 8 let. Dozvíte se také o možnostech financování přeshraničních projektů a konkrétních formách přeshraniční spolupráce mezi škol(k)ami.
Účastníci

cca 30

Cena zdarma
Spolupráce Pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP.
Poznámka Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Akce se koná v českém a německém jazyce a bude simultánně tlumočena. Pro účastníky bude zajištěna doprava svozným autobusem. Přesná trasa autobusu bude stanovena na základě údajů vyplněných v přihláškách. Napište tedy do přihlášek, zda máte zájem o dopravu touto formou a vaše nástupní místo. Svozný autobus je zdarma.

Přihlášení je možné do 14. 1. 2018.

Pustťe se s dětmi do fotografování pokladů, hrajte teátr, zkuste ajnkaufn v sousední zemi, natočte krátký animovaný film, ... a přitom všem nahlédněte s námi do světa našich sousedů!

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět