Projekt - Projekt

Projektflyer Nachbarwelten-Sousední světy

Flyer zum Angebot Ich zeig´dir meine Welt

Im Rahmen des Projekts „Nachbarwelten – Sousední světy“ werden 2016 – 2019 in Kindertagesstätten, Grundschulen (1. und 2. Klasse), Horten und Jugendorganisationen, die mit Kindern zwischen 3 und 8 Jahren arbeiten, Besuche von „Tandem-Medinauti“ entlang der deutsch-tschechischen Grenze angeboten und finanziert.

Ziel des Angebots Ich zeig‘ dir meine Welt ist es, Kindern, Eltern und Fachkräften mit konkreten Angeboten Berührungsängste vor der Nachbarsprache oder dem Nachbarland zu nehmen und unterstützend bei grenzübergreifenden Projekten zur Seite zu stehen. Die Kinder sollen gemeinsam mit ihren Fachkräften und ihrem/ihrer „Medinauti“ Erfahrungen zu Nachbarland und Nachbarsprache machen und diese im Rahmen eines niedrigschwelligen Sprach- und/oder Medienprojekts reflektieren können. Das Projekt wird zum Abschluss auf der projekteigenen Webseite präsentiert.

Inhalte des Projekts

 • Angebot Ich zeig' dir meine Welt mit deutsch-tschechischen Sprach- und Medienprojekten zu Nachbarland und Nachbarsprache
 • Information und Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
 • Kontaktlotsin zur Vermittlung von Partnerschaften
 • Newsletter und Internetseiten mit Projektdatenbank und Kommunikationsplattform
 • Projektpublikation mit praktischen Ideen für niedrigschwellige Sprach- und Medienprojekte
 • Individuelle Beratung rund um die deutsch-tschechische Zusammenarbeit

Während der Projektlaufzeit sind bis zu 8 Medinauti-Besuche pro Einrichtung möglich. Ein Besuch kann ein Ausflug ins Nachbarland sein. Die Fahrtkosten werden aus Projektmitteln finanziert. Die Medinauti sind in der Zielregion des Projekts „Nachbarwelten – Sousední světy“ tätig. Die Besuche der Medinauti in interessierten Einrichtungen und Organisationen werden von Tandem im Rahmen des Projekts „Nachbarwelten – Sousední světy“  vermittelt, koordiniert und finanziert.

 

Zielregion

in Bayern die 1. und 2. Landkreisreihe in den Regierungsbezirken Niederbayern, Oberpfalz und Oberfranken, in Sachsen die Landkreise Görlitz, Bautzen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Dresden, Mittelsachsen, Chemnitz, Erzgebirgskreis, Zwickau und Vogtlandkreis sowie in Thüringen die Landkreise Greiz und Saale-Orla-Kreis.

Auf der tschechischen Seite gehören die Bezirke (kraje) entlang der deutsch-tschechischen Grenze, d.h. Jihočeský, Plzeňský, Karlovar­ský, Ústecký und Liberecký kraj zur Zielregion.

                                                                                          

Zu allen Fragen rund um alle Projektangebote beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail.

 

Projektový leták Sousední světy-Nachbarwelten

Leták k nabídce Ukážu ti svůj svět

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je další z řady předškolních projektů realizovaných Tandemem, který je financován z prostředků Evropské unie. Navazuje na úspěšný Krůček po krůčku do sousední země, z něhož přebírá řadu osvědčených prvků, zároveň ale přichází s mnoha novinkami.

V rámci projektu „Sousední světy – Nachbarwelten“ budou návštěvy Tandemem vyškolených medinautů pro přihlášené mateřské školky, školy (1. a 2. třídy), školní družiny a jiné organizace pracující s dětmi od 3 do 8 let a sídlící podél česko-německé hranice uskutečňovány a financovány z prostředků projektu.

Cílem nabídky Ukážu ti svůj svět je formou nízkoprahových jazykových a mediálních projektů zprostředkovat dětem, jejich rodičům a pedagogům konkrétní zkušenost s kulturou a jazykem sousední země, odstranit tak jazykové bariéry a podpořit pedagogy v  realizaci společných přeshraničních projektů. Výsledné projekty, na kterých se budou děti aktivně podílet, zveřejníme na webové stránce projektu.

Nabídka projektu:

 • Ukážu ti svůj svět - česko-německé jazykové a mediální projekty k sousední zemi a jejímu jazyku
 • informace a další vzdělávání pro pedagogy
 • projektový pracovník pro podporu partnerství, tzv. kontaktík
 • newsletter a internetové stránky s projektovou databází a komunikační platformou
 • projektová publikace s praktickými nápady na nízkoprahové jazykové a mediální projekty
 • individuální poradenství v oblasti česko-německé spolupráce

Medinaut může přihlášené zařízení navštívit až osmkrát. Každé zařízení má možnost se jedenkrát v doprovodu svého medinauta vydat do sousední země. Náklady na cestu jsou hrazeny z projektu. Návštěvu medinauta v zařízeních zprostředkovává Tandem, který zároveň tyto návštěvy koordinuje a financuje.

 

Projektové území

Na české straně patří do cílového regionu kraje podél česko-německé hranice, tzn. Jihočeský, Plzeňský, Karlovar­ský, Ústecký a Liberecký kraj.

V Bavorsku 1. a 2. řada okresů ve vládních krajích Dolní Bavorsko, Horní Falc a Horní Franky, v Sasku zemské okresy Zhořelec, Budyšín, Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří, Drážďany, Střední Sasko, Saská Kamenice, Krušnohorský okres, Zwickau a Vogtland a v Durynsku zemské okresy Greiz a Saale-Orla

 

Vaše otázky k projektové nabídce rádi zodpovíme, zavolejte nám nebo pošlete e-mail.

 

 

 • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
 • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
 • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
 • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět