Newsletter - Newsletter

Aktuální informace o projektu "Sousední světy – Nachbarwelten" naleznete v našem Newsletteru, který vychází 4 krát ročně. K jeho pravidelnému odběru se přihlaste zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

newsletter-1-2016-sousední světy.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět