Karte der Projekte - Mapa projektů

Na mapě vidíte, kde všude působili naši medinauti. Pod tímto odkazem se můžete podívat, kam se s dětmi v česko-německém příhraničí vypravili na výlety, a třeba se nechat inspirovat.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět