Literatur - Literatura

für die deutsch-tschechische, interkulturelle und grenzüberschreitende Arbeit mit Kindern zwischen 3 und 8 Jahren

 

Die Literaturlisten, die wir hier zum Download zur Verfügung stellen, wurden 2012 – 2014 im Rahmen des Projekts Schritt für Schritt ins Nachbarland erstellt. Die Listen werden im Laufe des Projekts Nachbarwelten – Sousední světy aktualisiert und erweitert.                                                                                         

Lehrbücher für Tschechisch und Deutsch

Spiele

Hören und Singen

Lernen und Lehren

 

Weitere Literaturtipps finden sie auf der Webseite Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

 

 

 

k česko-německým, interkulturním a přeshraničním aktivitám s dětmi od 3 do 8 let

 

Seznamy literatury, které zde předkládáme ke stažení ve formátu PDF, byly sestaveny v letech 2012–2014 pracovníky projektu Krůček po krůčku do sousední země. Seznamy budou v rámci projektu Sousední světy – Nachbarwelten průběžně aktualizovány a rozšiřovány.

Nově! Publikace Ukážu ti svůj svět

Další publikace Tandemu pro předškolní oblast

Nově! Tvoříme s (moderními) médii 

Nově! Tipy na výlety                                                                             

Učebnice k výuce němčiny a češtiny

Odborné publikace v češtině

Odborné publikace v němčině

Odborné časopisy

Slovníčky

Čtení

Filmy

Hry

Poslech a zpěv 

Interaktivní učení

 

Další vhodnou literaturu naleznete na webových stránkách Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa).

 

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět