Förderung der deutsch-tschechischen Projekte - Finanční podpora česko-německých projektů

  • Erasmus +: Mobilitätsprojekte für Pädagogen und Zusammenarbeit für Schulen und Kindergärten
  • Europäische Fonds: Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik und Sachsen – Tschechische Republik 2014– 2020
  • Erasmus +: projekty mobility pedagogů a spolupráce pro školy včetně MŠ
  • Fondy Evropské unie: Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko a Česká republika Svobodný stát Sasko 20142020
  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět