Zweiter Regionaler Infotag für Fachkräfte - Druhý regionální informační den (nejen) pro pedagogy

Druhý regionální informační den (nejen) pro pedagogy 11. 11. 2017

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem Vás srdečně zvou na Regionální informační den, který se koná dne 11. listopadu 2017 v v Bavorské Železné Rudě. Přihlášení je možné do 31.10.2017 zde. Podívejte se na program akce!

Místo konání Bavorská Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein
Odpovědné osoby

Xenia Vyhnalek, Eva Danielová

Cílová skupina Učitelé mateřských a základních škol, školních družin a další, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let a chtějí ve svých zařízeních uskutečnit česko-německé jazykové a mediální projekty.
Cíle V rámci semináře bude představen projekt Sousední světy – Nachbarwelten, práce medinautů, příklady česko-německých jazykových a mediálních projektů, možnosti financování přeshraničních projektů. Účastníkům bude poskytnuta metodická podpora při tvorbě projektů, které mohou realizovat ve vlastním zařízení.
Účastníci

cca 40 - 50

Cena zdarma
Spolupráce
Poznámka Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Akce se koná v českém a německém jazyce a bude simultánně tlumočena. Pro účastníky bude zajištěna doprava svozným autobusem. Přesná trasa autobusu bude stanovena na základě vašich údajů vyplněných v přihláškách. Napište tedy do přihlášek, zda máte zájem o dopravu touto formou a nástupní místo. Svozný autobus je zdarma.
  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět