So läuft´s im Nachbarland! - Setkání česko-bavorských pedagogů

Setkání česko-bavorských pedagogů

V rámci projektu Jak to chodí v sousední zemi se setkali čeští a bavorští pedagogové mateřských škol a školních družin, aby si vyměnili své profesní zkušenosti a navázali přeshraniční spolupráci.

 

Na semináři, který ve dnech 2. a 3. prosince 2016 uspořádala Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v rámci projektu Jak to chodí v sousední zemi, podporovaným Bavorským ministerstvem práce a sociálních věcí, byli účastníci blíže seznámeni s  projektovou nabídkou, se shodami a odlišnostmi vzdělávacích systémů obou zemí, poznali zájemce o výměny pedagogů z bavorské strany a učinili první kroky k navázání přeshraničního partnerství. Iniciativa účastníků byla podpořena společnými aktivitami jazykové animace, příklady dobré praxe, výměnou nápadů a zkušeností v malých skupinkách, individuálním poradenstvím a vytvářením konkrétních návrhů a postupů vedoucích k přeshraniční spolupráci.

Více informací k výměně českých a bavorských pedagogů mateřských škol a školních družin naleznete zde.  V případě dalších dotazů kontaktujte Evu Danielovou, pedagogickou pracovnici, email: danielova@tandem-org.cz, tel.: +420 377 631 490.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět