Feierlicher Abschluss - Slavnostní zakončení projektu

Slavnostní zakončení projektu

V bavorském Regensburgu byl slavnostně ukončen česko-německý projekt na podporu přeshraniční spolupráce „Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.“

Za tři roky umožnil poznat sousední zemi a její jazyk 153 předškolním, školním a jiným zařízením pracujícím s dětmi do 8 let věku, a to podél celé česko-německé hranice.


Zakončení projektu se zúčastnilo 70 hostů, mezi kterými byl i velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Christoph Israng: „Dnešní globalizovaný svět neznamená nutně větší blízkost lidí. Pro to je třeba něco udělat. Děkuji Koordinačnímu centruTandem za jeho angažmá i motivaci pro ostatní česko-německé projekty,“ vyjádřil se v úvodu setkání velvyslanec.


Další uznání za odvedenou práci zazněla z úst ředitele odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana, prezidenta Bavorského kruhu mládeže Matthiase Facka, či nastupující prorektorky pro internacionalizaci Západočeské univerzity v Plzni Dity Hommerové.


Podpora jazykového a interkulturního vzdělávání je velmi důležitá již v předškolním věku, kdy děti intenzivně objevují svět a utvářejí si o něm první vlastní představy a názory. „Potřebu podpořit vzájemné poznávání již odmalička cítíme především v příhraničních oblastech, kde jsou lidé ovlivňováni odlišnou kulturou a jazykem sousední země samozřejmě výrazněji. Čím mladší děti jsou, tím rychleji a bez předsudků vnímají nejen jazyk, ale i zvyklosti a sounáležitost,“ vysvětluje ředitel Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže v Plzni Jan Lontschar, proč Tandem realizoval v pořadí již čtvrtý velký EU projekt zaměřený na předškolní oblast.


„Považuji celý projekt za ojedinělý a velmi přínosný a je až neuvěřitelné, že se jej zúčastnilo tolik dětí i dospělých. Tato hojná účast potvrzuje zájem o oboustranné poznávání se, což je ta nejlepší cesta k dobrému sousedství mezi lidmi z České republiky a Německa. Velmi si vážím, že tuto cestu naplňujete,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.


Zájem zařízení o výměnu byl tak velký, že z původně plánovaných 125 míst se kapacita rozšířila na celkových 153 zapojených školek, škol a družin. Hlásily se především z Plzeňského a Ústeckého kraje, dále z Jihočeského, Karlovarského a Libereckého kraje. Na německé straně šlo o sousedící území Bavorska a Saska.


Dětem a jejich pedagogům při objevování světa sousedů pomáhali tzv. medinauti. „Speciálně vyškolení pracovníci pomáhali navazovat zařízením přeshraniční kontakt, skrze hry a práci s médii přiblížili dětem jazyk i kulturu sousední země. Celkem se jich v projektu angažovaly přes tři desítky, absolvovaly zhruba 1 200 návštěv a doprovodily více než stovku exkurzí do sousední země,“ popisuje pedagogická pracovnice projektu Eva Danielová.


Ve školkách a školách se k výuce němčiny a češtiny využívala média všeho druhu – tablety, smartphony, fotoaparáty či počítače, pomocí kterých děti vytvářely koláže, plakáty, leporela, vlastní publikace, natáčely reportáže, stop motion filmy, hrály divadlo, zpívaly či pořádaly výstavy. Jejich práce jsou zveřejněné na této webové stánce v rubrice výsledné projekty.

Fotografie ze slavnostního zakončení projektu v Řezně naleznete v galerii.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět