Wir lernen Tschechisch! - Učíme se češtinu!

Učíme se češtinu!

„Má to budoucnost, je důležité učit se jazyk sousední země“. „Je dobré využít toho, že Česko leží blízko a že člověk může jazyk využívat pracovně.“ To jsou jedny z důvodů, proč se děti ve školce Speinshart učí za pomoci medinautky Lenky Uschold češtinu.

Díky hrám, písničkám, pantomimě už umí názvy zvířat, pozdravit nebo poděkovat. Spolu s dětmi se češtinu učí i jejich vychovatelky a rodiče. Kita Speinshart je jednou z německých školek zapojených do projektu Sousední světy-Nachbarwelten a zároveň také spolupracují s MŠ Teplá. Finanční prostředky na společné aktivity získávají mimo jiné z programu podpory Odmalička-Von klein auf.

Jak hodiny češtiny s Lenkou Uschold vypadají, vám nejlépe přiblíží následující video.

Děkujeme Seznam TV za natočení videa.

 

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět