Publikation ist da! - Publikace je tu!

Publikace je tu!

Dvojjazyčná publikace "Ukážu ti svůj svět" – Česko-německé jazykové a mediální projekty je tu! Více nejdete zde.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět