Einladung zu dem 3. Regionalen Infotag - Pozvánka na 3. Regionální informační den

Pozvánka na 3. Regionální informační den

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem Vás srdečně zvou na Regionální informační den, 26. ledna 2018 v Ústí nad Labem. Přihlášení je možné do 14.1.2018  zde. Podívejte se na program akce!

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět