Erzieher/-innen und Fachkräfte aus Deutschland und Tschechien trafen sich in Bayerisch Eisenstein - Pedagogové z Čech a Německa se setkali v Bavorské Železné Rudě

Druhý Regionální informační den projektu Sousední světy – Nachbarwelten se konal 11.11.2017 v Bavorské Železné Rudě v ArberLandHalle. Pedagogové z Čech a Německa byli informováni o nabídce Tandemu v předškolní oblasti, především o projektu Sousední světy – Nachbarwelten a jeho nabídce Ukážu ti svůj svět.

V rámci nabídky Ukážu ti svůj svět jsou realizovány jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let v česko-německém projektovém území. Zájemcům o nalezení partnerského zařízení v sousední zemi se představila projektová pracovnice Jana Nová, která pomáhá při hledání a zprostředkování partnerského zařízení i při počáteční komunikaci či prvních setkáních.  Zvlášť zajímavý byl příspěvek Ingrid Koděrové z Česko-německého fondu budoucnosti, která je zodpovědná za školní projekty a vzdělávání. Představila možnosti financování česko-německých projektů prostřednictvím Fondu budoucnosti. Ukázky jazykové animace - hravé a interaktivní metody - si připravila Vendula Maihorn, která v projektu vystupuje jako jeden z medinautů. Odpoledne bylo vyhraněno pro tvorbu vlastních projektových nápadů ve skupinkách a výměnu zkušeností při dobré kávě a koláči.

Jak pestré může být česko-německé partnerství, potvrdily vychovatelky z mateřské školy Kašperské Hory a Grafenau. Kromě nabídky Ukážu ti svůj svět projektu Sousední světy-Nachbarwelten, využívají také program podpory Odmalička pro setkávání předškolních dětí a program Výměny českých a bavorských pedagogů, který jim umožňuje lepší vzájemnou spolupráci a odborné vzdělávání. Zástupkyně těchto mateřských škol představily v krátké prezentaci ostatním pedogogům,  jak mohou různorodé česko-německé aktivity jednoduše začlenit do běžného dne.

Fotodokumentace z akce.

Velmi děkujeme všem zúčastněným za zájem a aktivní účast na této akci. Další Regionální informační den se uskuteční 26.1.2017 v Ústí nad Labem. Zváni jsou (nejenom) pedagogové z České Republiky, Saska a Bavorska.

Pozvánku na 3. Regionální informační den naleznete zde.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět