Angebot „Ich zeig‘ dir meine Welt“ - Alle Plätze besetzt! - Nabídka Ukážu ti svůj svět je plně obsazena

Nabídka Ukážu ti svůj svět je plně obsazena

Velice nás těší, že o projektovou nabídku Ukážu ti svůj svět je tak velký zájem, z téhož důvodu je její kapacita kompletně vyčerpána. Do nabídky se proto není možné již přihlásit.

Do nabídky Ukážu ti svůj svět se celkově přihlásilo 153 zařízení z Česka, Saska a Bavorska, aby prostřednictvím svého medinauta poznaly hravou formou sousední zemi a její jazyk a vytvořily si vlastní jazykový a mediální projekt. Spousta zařízení také využila možnosti navštívit sousední zemi. Tisíce dětí tak učinily první krůčky v zemi sousedů i v používání různých druhů médií k vyjádření svých zážitků. Pestrost realizovaných projektů, a tedy i zážitků dětí, se odráží ve výstupech z projektů. Ty můžete obdivovat na  www.sousenisvety.info/výsledné-projekty. Z vytvořených fotokoláží, animovaných filmů, leporel, ozvučených fotoportrétů i klasických obrázků, videí, divadelních a hudebních představení čiší nadšení a zájem pedagogů, dětí i jejich rodičů o projekt, o sousední zemi, o její obyvatele.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim medinautům za jejich profesionální působení, skvělé nápady a obrovské nasazení jako i zúčastněným pedagogům a vedení zařízení za to, že díky vlastnímu nadšení a nápadům umožnili dětem už v tak raném věku zapojit se do pestrého a zábavného poznávání sousední země a jejího jazyka.

Máte-li zájem ve svém zařízení realizovat česko-německé jazykové a mediální projekty, inspiraci a konkrétní návrhy projektů naleznete na projektovém webu v rubrice publikace nebo na semináři v Hofu, 20. – 22. 9. 2018.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět