Auf Entdeckungsreise im Nachbarland - Na exkurzi v předškolním zařízení v sousední zemi

Na exkurzi v předškolním zařízení v sousední zemi

5. a 16. listopadu 2018 se v bavorském Moosbachu setkala skupinka pedagogů z Česka a Bavorska se společným zájmem – navázat přeshraniční spolupráci a dozvědět se, jak probíhá předškolní vzdělávání v sousední zemi. To se Tandemu podařilo zprostředkovat nejen obecně, ale v pátečním dopoledni i zcela konkrétně: účastnice se vydaly do sousední země na exkurzi.

Do bavorské Kindertagesstätte St. Josef ve Waldthurnu se rozjely účastnice z Česka, MŠ v Hostouni navštívily zájemkyně z Německa. Obě návštěvy probíhaly za vstřícného přijetí vedení a pracovnic obou zařízení a především za běžného provozu. V průběhu exkurze ředitelky obou školek i jejich kolegyně ochotně zodpovídaly dotazy návštěvnic a také jim ukázaly prostory budovy. Účastnice exkurze tak získaly možnost pozorovat „běžný den“ ve školce, byly přítomny rannímu kruhu, pedagogické činnosti a zažily i jazykovou animaci, kterou obě zařízení využívají k seznamování dětí s jazykem sousední země. A že zájem o němčinu/češtinu je zde veliký! Děti a pedagogové obou partnerských zařízení se totiž v rámci dlouholeté přeshraniční spolupráce pravidelně setkávají.

Své dojmy, postřehy a nadšení sdílely účastnice po návratu z exkurze, stejně tak se společně zamyslely nad tím, co bylo stejné, co bylo jiné. Jak v závěru semináře uvedly, exkurze pro ně byla velmi obohacující a přínosná. Mnohé z nich by rády našly partnerskou školku a zahájily pravidelnou přeshraniční výměnu pedagogů, zkušeností, nápadů a časem třeba i přeshraniční setkávání dětí.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět