„Kind trifft dítě, dítě potká Kind“ - „Kind trifft dítě, dítě potká Kind“

„Kind trifft dítě, dítě potká Kind“

Česko-německý workshop Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů pořádaný v úzké spolupráci s Koordinačními centry česko-německé výměny mládeže Tandem a zemským okresem Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory se konal dne 14. 11. 2017 v Dippoldiswalde. Více informací zde.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět