Wie war das Info- und Kontaktseminar des Projekts „Bayerisch-Tschechischer Erzieher/-innenaustausch - Jaký byl Informační a kontaktní seminář k projektu výměn pedagogů?

Jaký byl Informační a kontaktní seminář k projektu výměn pedagogů?

Ve dnech 12.-13.5. se v Chamu setkali pedagogové mateřských škol, školních družin ale i jesliček, kteří mají zájem o přeshraniční spolupráci.

Tito pedagogové chtějí navázat nové kontakty, najít partnerské zařízení, vyjet za poznáním, nasbírat zkušenosti a nápady v sousední zemi pro vlastní práci.

Pracovnice Tandemu mj. informovaly o aktuálních nabídkách a možnostech financování přeshraničních projektů. O situaci v předškolního vzdělávání v Bavorsku promluvila Ilona Jílek z Odboru pro mládež okresu Cham. O svých zkušenostech z výměny pedagogů a konkrétních podobách přeshraniční spolupráce školek, informovala Lydia Hofmann a Nora Kreisel z katolické školky St. Dionysius Neunkirchen (partnertví s MŠ Junikorn Plzeň). Účastnice diskutovaly se o podmínkách a možnostech jednotlivých zařízení, plánovaly první kroky vedoucí k realizaci projektu. Seminář byl po celou dobu simultánně tlumočen, jednotlivé části programu byly prokládány jazykovou animací, metodou využívající pohybových, hudebních aj. aktivit a prvků zážitkové pedagogiky k výuce jazyka a odbourávání ostychu komunikovat v cizí řeči. Účastnice se také „protáhly“, malovaly, zpívaly a odnesly si i praktické podněty pro seznámení dětí s němčinou. Odnesly si kontakty, podnikly první kroky k zahájení spolupráce, zpracovaly první nápady na společné setkání .

Máte také zájem o Česko-bavorskou výměnu pedagogů? Náš další seminář se uskuteční ve dnech 20.-21.10.2017. Místo konání a program budou ještě upřesněny. Podmínky projektu a přihlášky do projektu naleznete na www.tandem-org.cz nebo na www.sousednisvety.info.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět