Wichtige Information zum Angebot „Ich zeig‘ dir meine Welt“ - Důležitá informace k nabídce Ukážu ti svůj svět

Důležitá informace k nabídce Ukážu ti svůj svět

Nabídka Ukážu ti svůj svět projektu Sousední světy–Nachabarwelten byla velmi dobře přijata. Během 3 měsíců se přihlásilo více než 80 zařízení, která chtějí využít bezplatnou nabídku Tandemu.

Velká poptávka především z české strany je pozitivní signál, který ukazuje, že o přeshraniční jazykové a mediální projekty je velký zájem již u předškolních dětí.

Naším cílem je rovnoměrně podpořit česká, saská a bavorská zařízení, a proto musíme dočasně pozastavit přihlášky českých zařízení. Zájemce na české straně budeme nyní zapisovat na čekací listinu. Jakmile budeme moci opět přihlášky přijímat, budeme přihlášená zařízení informovat. Stále ovšem platí, že i česká zařízení se musí přihlásit přes online formulář.


Zároveň vyzýváme bavorská a saská zařízení z cílové oblasti, aby s přihlášením do projektové nabídku Ukážu ti svůj svět nečekala příliš dlouho. I pokud plánujete projekt uskutečnit až v roce 2018, přihlaste se již nyní. Poptávka je vysoká a k dispozici je pouze omezený počet míst pro bezplatnou účast.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět