Zweiter regionaler Infotag - VERSCHOBEN! - Druhý regionální informační den (nejen) pro pedagogy - ZMĚNA TERMÍNU!

Druhý regionální informační den (nejen) pro pedagogy - ZMĚNA TERMÍNU!

Seminář se z organizačních důvodů přesouvá na začátek roku 2018.

Místo konání a datum budou ke konci roku 2017 zveřejněny, jak zde na webových stránkách projektu, tak na webových stránkách Tandemu www.tandem-org.cz.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se z Vašeho zájmu o česko-německou spolupráci.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět