Deutsch-Tschechischer Workshop für Kita-Fachkräfte - Česko-německý workshop pro pedagogy MŠ

Česko-německý workshop pro pedagogy MŠ

Náš kooperační partner Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů LaNa pořádá dne 14.11.2017 v Dippoldiswalde workshop "Dítě potká Kind - Kind trifft dítě". Přihlašte se!

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů v úzké spolupráci s Koordinačními centry česko-německé výměny mládeže Tandem a zemským okresem Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory pořádá německo-český vzdělávací seminář pro pedagogy MŠ zaměřený na metodu jazykové animace a financování česko-saských projektů.

Workshop "Dítě potká Kind - Kind trifft dítě"  se uskuteční dne 14. listopadu v době od 9:30 - 16:30 v kulturním centru Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25, 01744 Dippoldiswalde.

Přihlášení je možné do 12.10.2017 elektronicky na http://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/1217.html, kde naleznete i podrobné informace a program.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět