Deutsch-tschechischer Info- und Austauschtag in Ústí nad Labem - Česko-německý informační den na podporu realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení

Česko-německý informační den na podporu realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení

Informační den na podporu česko-německých projektů předškolních zařízení ukázal, že o realizaci přeshraničních aktivit s dětmi "odmalička neboli von klein auf“ je velký zájem. Pedagogové předškolních zařízení to potvrdili svou hojnou účastí na informačním setkání dne 10. dubna v Ústí nad Labem.

 

Zástupce mateřských škol, které již přeshraničně spolupracují, zajímaly především možnosti financování. Ty poskytli všem referenti Tandemu, Česko-německého fondu budoucnosti a Euregia Elbe/Labe. Velký zájem byl také o výměnu zkušeností s kolegy, o tipy na přeshraniční aktivity, nové publikace a jiné metodické materiály. Některé z nich je možno si zapůjčit např. přes knihovnu Ceproniv, Tandem nebo Euroregia. Ty, kteří zatím partnerského zařízení v sousední zemi hledají, zaujala možnost zprostředkování partnerství za podpory kontaktíka Tandemu. Prvním krůčkem je registrace do kontaktní databázi Tandemu. Body programu dne byly prokládány ukázkami česko-německé jazykové animace, účastníci si tak odnesli i konkrétní a osvědčené tipy na seznámení dětí s jazykem sousední země.


Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět