Sprachanimation für Kinder bis 8 Jahren - Jazyková animace pro děti do 8 let

Jazyková animace pro děti do 8 let

Medinauti projektu již rok a půl navštěvují česká a německá zařízení a seznamují děti se sousední zemí a jejím jazykem. Přinášíme vám malou ukázku jejich oblíbených her, díky kterým si děti zábavnou formou rychle osvojí základní slovíčka.

Tichá pošta: barvy
Účastníci se seřadí za sebe do více řad. Medinaut pošle (pošeptá slovíčko - jednu barvu) dopředu. Jakmile se barva dostane k prvnímu hráči, ten se rozběhne po místnosti a přinese předmět (nebo se předmětu jen dotkne) té barvy, která mu byla jako poslednímu pošeptána.
 
Procvičení slovní zásoby: předměty, barvy, čísla
Děti sedí v kruhu a posílají si dva předměty. Ten, kdo má předmět v ruce vždy nahlas vysloví jeho název a pošle dál. Obměny: zvyšování počtu předmětů za sebou nebo v protisměru, určování barev.

Výměna identit: čísla
Každému hráči se přidělí jedno číslo. Poté se hráči pohybují po místnosti a představují se ostatním. Jakmile se tímto číslem představí někomu jinému, získá automaticky jeho číslo (tito dva hráči si čísla vymění). V praxi: A: „Hallo, ich bin drei.“ B: „Hallo ich bin eins.“ A se stává po seznámení eins a B se stává drei - přebírá identitu čísla, se kterým se právě seznámilo. Hra pokračuje, čísla se představují, vyměňují si identity. Po určité době je hra ukončena a čísla se seřadí od nejmenšího k největšímu. Rozdaná čísla nebudou na konci často souhlasit, některá budou chybět, jiná přebývat. Vhodné pro první a druhou třídu, v této věkové kategorii je lepší hrát v jednom jazyce. Místo čísel lze použít názvy zvířat, věcí, barev, atd.

Po prázdninách se můžete těšit na zveřejnění dalších aktivit a her.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět